ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Phòng bệnh trẻ em

PHÒNG ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Môn: PHÒNG BỆNH TRẺ EM

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

 

Đề tài:  a.Trình bày nguyên nhân khiến trẻ bị ho?

        b. Phân loại các cơn ho thông thường ở trẻ?

           c. Các mẹo giúp điều trị khi trẻ bị ho?

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .