ĐỀ THI LÝ THUYẾT-Môn Kỹ năng tạo hình

MÔN: KỸ NĂNG TẠO HÌNH

Câu 1. Các cách tổ chức đánh giá kết quả hoạt động tạo hình?

Câu 2. Trình bày kế hoạch khung tổ chức hoạt động tạo hình?

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .