ĐÁP ÁN MÔN CHÍNH TRỊ ĐỀ 4

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
MÔN: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
Ngành:…………………….
Đề số 4 Thời gian làm bài : 75 phút
—————————————————————————————————
ĐÁP ÁN MÔN CHÍNH TRỊ ĐỀ 4
1 A 11 D 21 D 31 C 41 D 51 D
2 D 12 D 22 B 32 D 42 A 52 B
3 B 13 D 23 D 33 B 43 B 53 A
4 A 14 C 24 C 34 D 44 A 5 B
5 A 15 C 25 B 35 A 45 B 55 D
6 B 16 D 26 D 36 C 46 D 56 C
7 C 17 D 27 D 37 D 47 C 57 A
8 C 18 C 28 D 38 B 48 A 58 A
9 B 19 D 29 D 39 C 49 B 59 A
10 D 20 B 30 B 40 D 50 D 60 B

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .