ĐÁP ÁN ĐỀ THI VẬT LÝ 12 – ĐỀ 01

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

MÔN: VẬT LÝ

MÃ ĐỀ 01

1. B 2. B 3. D 4. B 5. D 6. C 7. D 8. C 9. B 10. D
11. C 12. C 13. A 14. B 15. D 16. D 17. A 18. C 19. A 20. C
21. B 22. D 23. A 24. C 25. B 26. C 27. A 28. A 29. A 30. D
31. A 32. C 33. D 34. D 35. B 36. A 37. A 38. C 39. B 40. C
Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .