ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT TỔNG HỢP 2

                                                                                             ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

                                                         MÔN: Lý thuyết tổng hợp

                                                               Ngành: Kỹ Thuật Xây Dưng ghép Điện

                 Đề số 2                          Thời gian làm bài : 75 phút

Trình độ trung cấp

—————————————————————————————————

ĐÁP ÁN

 

 • Câu 1: D
 • Câu 2: B
 • Câu 3: D
 • Câu 4 : C
 • Câu 5: D
 • Câu 6: D
 • Câu 7: A
 • Câu 8: D
 • Câu 9: D
 • Câu 10: C
 • Câu 11: C
 • Câu 12: B
 • Câu 13: A
 • Câu 14: B
 • Câu 15: D
 • Câu 16: A
 • Câu 17: B
 • Câu 18: A
 • Câu 19: D
 • Câu 20: B
 • Câu 21: A
 • Câu 22: D
 • Câu 23: B
 • Câu 24: A
 • Câu 25: B
 • Câu 26: C
 • Câu 27: C
 • Câu 28: C
 • Câu 29: D
 • Câu 30: B
 • Câu 31: A
 • Câu 32: C
 • Câu 33: C
 • Câu 34: D
 • Câu 35: A
 • Câu 36: A
 • Câu 37: B
 • Câu 38: D
 • Câu 39: B
 • Câu 40: C
 • Câu 41: C
 • Câu 42: D
 • Câu 43: B
 • Câu 44: D
 • Câu 45: A
 • Câu 46: B
 • Câu 47: C
 • Câu 48: D
 • Câu 49: A
 • Câu 50: B
 • Câu 51: A
 • Câu 52: A
 • Câu 53: B
 • Câu 54: C
 • Câu 55: D
 • Câu 56: C
 • Câu 57: A
 • Câu 58: D
 • Câu 59: B
 • Câu 60: C

Chúc các bạn hoàn thành bài tốt nhé

 

———Hết———

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .