Đáp án-Đề số 34- ĐỀ KIỂM TRA – LÝ THUYẾT KẾ TOÁN-IL0034

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA

Ngành: Kế toán doanh nghiệp    –   Trình độ trung cấp

Môn: Lý thuyết kế toán

Hình thức kiểm tra: Tự luận

 

 1. Đáp án

 

Từ những định nghĩa trên có thể rút ra một số điểm chung như sau:

Kế toán nghiên cứu tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Đó là các quan hệ kinh tế tài chính phát sinh ở các tổ chức có sử dụng tài sản để thực hiện mục tiêu hoạt động của mình.

− Kế toán sử dụng ba loại thước đo đó là thước đo giá trị, thước đo hiện vật và thước đo thời gian lao động, trong đó thước đo giá trị là bắt buộc để có thể tổng hợp toàn bộ các hoạt động kinh tế ở các tổ chức.

− Kế toán được xem là một hệ thống thông tin ở mỗi tổ chức. Hệ thống đó được vận hành qua một quá trình thu nhập, đo lường ghi chép và cung cấp thông tin bằng các phương pháp riêng có của kế toán.

− Chức năng của kế toán là thông tin và kiểm tra về quá trình hình thành và vận động của tài sản. Tóm lại, kế toán là một khoa học thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về 6 tài sản, nguồn hình tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức tài sản, nguồn hình tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức.

 1. Hướng dẫn chấm:

 

          Chấm theo thang điểm 10.

 


Note: Học viên nhớ dò đúng mã đề để không bị sai lệch kết quả, trong quá trình làm đề có gì không hiểu hay thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ : phongdaotaoilearning@gmail.com

Chúc các bạn hoàn thành tốt môn học.

Trân Trọng,

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .