Đáp án-Đề số 23- ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ-MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG-IL0023

ĐỀ THI CUỐI KỲ

MÔN: AN TOÀN LAO ĐỘNG

THỜI GIAN: 60 PHÚT

 1. C
 2. D
 3. D
 4. C
 5. A
 6. A
 7. A
 8. B
 9. D
 10. B
 11. C
 12. D
 13. B
 14. D
 15. D
 16. B
 17. B
 18. B
 19. A
 20. C
 21. A
 22. B
 23. D
 24. B
 25. D
 26. C
 27. C
 28. C
 29. B
 30. A

 

31.A
32.D
33.C
34.A
35.B
36.C
37.C

38.A
39.D
40.C
41.C
42.B
43.A
44.A
45.B
46.A
47.D
48.B
49.A
50.A
51.D
52.C
53.A
54.D
55.C
56.B
57.B
58.C
59.D
60.D

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .