Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN-Luật Hiến pháp

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

MÔN:  LUẬT HIẾN PHÁP

   Ngành: Pháp Luật                                                             Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN

Câu hỏi: Trả lời ngắn gọn (nhận định đúng/sai, giải thích) các câu nhận định sau:

 1. Quyền con người và quyền công dân là hai phạm trù hoàn toàn đồng nhất với nhau.

Nhận định SAI. Vì 2 khái niệm này có nét tương đồng chứ ko đồng nhất! quyền con người bao hàm rộng hơn, mang tính chất toàn cầu, toàn nhân loại còn quyền công dân chỉ trong pham vi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định.

 1. Ở nước ta hiện nay, nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước gián tiếp qua Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp.

Nhận định SAI. Vì công dân ko chỉ thực hiện quyền lực nn thông qua Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp mà còn có quyền trực tiếp bầu cử, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.(Đ53-Hiến pháp)

 1. Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội là cơ quan chuyên môn của Quốc hội

Nhận định SAI. Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội là cơ quan THƯỜNG TRỰC của Quốc hội

 1. Hiến Pháp ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước

Nhận định SAI. Vì ko phải nhà nước nào ra đời cũng có Hiến Pháp ( vd: nhà nước chiếm hữu nô lệ, phong kiến,…)

 1. Theo quy định của Hiến pháp học tập là quyền của công dân

Nhận định SAI , vì học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân (đ60)

 

——————-HẾT———————

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .