Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN-90p THỰC VẬT DƯỢC

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

MÔN: THỰC VẬT DƯỢC

Thời gian: 60 phút

 

NỘI DUNG: Từ BÀI 2 đến BÀI 10

SỐ LƯỢNG CÂU HỎI: 50 câu                            THANG ĐIỂM: 0.2 điểm/ 1 câu

KHÔNG ĐƯỢC DÙNG TÀI LIỆU

1.D 6.A 11.A 16.B 21.D 26.D 31. 36.A 41.D 46.B
2.D 7.C 12.D 17.A 22.B 27.A 32.D 37.B 42.C 47.A
3.D 8.B 13.A 18.B 23.D 28.C 33.C 38.C 43.B 48.D
4.A 9.C 14.C 19.B 24.A 29.D 34.B 39.D 44.D 49.B
5.B 10.D 15.B 20.A 25.C 30.B 35.C 40.B 45.C 50.C

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .