Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN-90p-Nhập môn CTXH

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Ngành: Công tác xã hội                  Trình độ trung cấp

Môn: Nhập môn Công tác xã hội

Hình thức thi: Tự luận

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

 

 

 1. Đáp án, thang điểm
Câu Nội dung cần trả lời Điểm
1 •      Đối tượng trợ giúp của công tác xã hội là cá nhân, gia đình, nhóm người hay cộng đồng đang trong hoàn cảnh có vấn đề.

•      Một số nhóm đối tượng yếu thế thường được công tác xã hội chú trọng trợ giúp: Phụ nữ, Trẻ em, Người già, Cha mẹ đơn thân, Người thất nghiệp, Các nạn nhân của bạo lực gia đình …

Trong đó: Cộng đồng nghèo khó thường là đối tượng tác động đầu tiên trong công tác xã hội với cộng đồng. Những cộng đồng có nhiều vấn đề xã hội như nghèo đói, trình độ dân trí thấp, môi trường vệ sinh không đảm bảo… thường cần tới các chương trình dịch vụ xã hội trong công tác xã hội./.

2,0
2 Công tác xã hội đã được xem là một nghề ở nhiều nước trên thế giới và ở Việt Nam  bởi chúng có những vai trò vị trí và đặc điểm như sau: 

 Thứ nhất, công tác xã hội là một nghề – một hoạt động chuyên môn, một khoa học thực hiện nhiệm vụ chức năng xã hội giao phó và được xã hội thừa nhận.

Thứ hai, các chính sách, chương trình và dịch vụ công tác xã hội được triển khai bởi một bộ máy tổ chức theo hệ thống từ trung ương tới địa phương cùng với sự tham gia của các ngành giáo dục, y tế, toà án… theo một hệ thống tổ chức ngành dọc và liên ngành.

Thứ ba, Công tác xã hội được thực hiện trên một nền tảng hệ thống giá trị, nguyên tắc, yêu cầu đạo đức nghề nghiệp được pháp luật quy định rõ ràng.

Thứ tư, Công tác xã hội là một khoa học bao gồm hệ thống kiến thức lý thuyết và hệ thống kiến thức kỹ năng thực hành (hệ thống ph­ương pháp thực hành, chuyên môn riêng biệt).

 Thứ năm, Công tác xã hội được đào tạo ở nhiều cấp bậc trình độ./.

3,0
3 •      Yêu cầu về phẩm chất đạo đức

– Trước hết: cần sự cảm thông và tình yêu thương con người, sự sẵn sàng giúp đỡ người khác cũng là một phẩm chất đạo đức quan trọng ở người nhân viên xã hội.

– Thứ hai, cần có niềm đam mê nghề nghiệp, sự cam kết với nghề nghiệp.

– Thứ ba, Trung thực là một yếu tố đạo đức quan trọng nhân viên xã hội cần có.

– Thứ tư, Thái độ cởi mở cũng được xem như một yếu nhân cách cần có đối với nhân viên xã hội bởi đó là yếu tố tiên quyết tạo nên niềm tin và sự chia sẻ từ phía đối tượng đối với nhân viên xã hội.

– Cần có tính kiên trì, nhẫn nại.

– Cần có lòng vị tha, sự rộng lượng.

– Cần là con người luôn có quan điểm cấp tiến và hoạt động hướng tới sự thay đổi trong trật tự xã hội.

– Cần là người người tỏ ra cương trực, sẵn sàng từ chối mọi sự gian lận.

1,5
•      Yêu cầu về kiến thức cơ bản của nhân viên xã hội,

Gồm:

•      Kiến thức về chính sách và dịch vụ trợ cấp xã hội.

•      Kiến thức về hành vi ứng xử của con người và môi trường xã hội, bao gồm nội dung kiến thức về phát triển con người, phát triển nhân cách cá nhân (cả những điều bình thường và không bình thường); giá trị và tiêu chuẩn văn hoá; quá trình hoà nhập cộng đồng; và những khía cạnh khác ảnh hưởng đến chức năng của cá nhân và các nhóm trong xã hội.

•      Các phương pháp công tác xã hội, bao gồm kỹ thuật can thiệp trong khi làm việc với cá nhân, làm việc với nhóm và tổ chức cộng đồng; kiến thức về nghiên cứu và quản lý.

•      Các kiến thức chung về kinh tế- xã hội, pháp luật…/.

1,5
•      * Yêu cầu về  kỹ năng với nhân viên xã hội

•      – Kỹ năng lắng nghe tích cực

•      – Kỹ năng thu thập, phân tích thông tin

•      – Kỹ năng nhận xét, đánh giá

•      – Kỹ năng thiết lập mối quan hệ với đối tượng

•      – Kỹ năng quan sát đối tượng

•      – Kỹ năng diễn giải vấn đề, thuyết trình trước quần chúng

•      – Kỹ năng giúp đối tượng tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề

•      – Kỹ năng đưa ra các giải pháp và dự đoán hiệu quả sử dụng.

•      – Kỹ năng kiểm soát cảm xúc cá nhân như giữ được bình tĩnh, tự tin trước mọi tình huống.

•      – Kỹ năng làm việc với nhiều tổ chức khác nhau, kể cả những tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

•      – Kỹ năng biện hộ cho nhu cầu của đối tượng.

•      – Kỹ năng giao tiếp.

•      – Kỹ năng tư vấn.

•      – Kỹ năng tham vấn.

2,0
  Tổng: 10

 

 

Tìm hiểu thêm: xét tuyển trung cấp công tác xã hội, trung cấp công tác xã hội, Ngành trung cấp công tác xã hội, thông tin tuyển sinh trung cấp công tác xã hội,

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .