Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN-30p-Hóa dược – Dược lý 1 + 2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

   MÔN  DƯỢC LÝ

     Thời gian làm bài: 30 phút

ĐÁP ÁN:

Câu 1. Thuốc nào sau đây có tác dụng sát khuẩn, giải độc cyanid, các chất gây methemoglobin

 1. Acid boric             B. Acid salicylic           C. Kalipermanganat           D. Xanh methylen

 

Câu 2. Thuốc có tác dụng gây giãn đồng tử

 1. Pilocarpin                    B. Homatropin            C. Arygol                   D. Bạc nitrat

 

Câu 3. Thuốc trị bướu cổ đơn thuần, nhược giáp

 1. Methyl thiouracil             B. Levothyroxin            C. Glucagon              D. Testosteron

 

Câu 4. Ofloxacin thuộc nhóm kháng sinh nào

 1. Beta-lactam           B. Aminosid                   C. Quinolon               D. Phenicol

 

Câu 5. Tobramycin thuộc họ kháng sinh nào

 1. Beta-lactam             B. Aminosid                 C. Quinolon               D. Phenicol

 

Câu 6. Ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn là tác dụng của kháng sinh

 1. Amoxicillin                B. Tetracyclin             C. Erythromycin       D. Ciprofloxacin

 

Câu 7. Thuốc chống chỉ định cho trẻ dưới 8 tuổi

 1. Amoxicillin                B. Tetracyclin            C. Erythromycin       D. Cephalexin

 

Câu 8. Cefuroxim thuộc nhóm kháng sinh nào

 1. Beta-lactam              B. Aminosid            C. Quinolon               D. Phenicol

 

Câu 9. Acid nalidixic thuộc nhóm kháng sinh nào

 1. Beta-lactam             B. Aminosid              C. Quinolon               D. Phenicol

 

Câu 10. Hội chứng xám là tác dụng phụ của kháng sinh nào

 1. Oxacillin                B. Tobramycin                 C. Cloramphenicol   D. Acid nalidixic

Câu 11. Viêm ruột kết màng giả là tác dụng phụ của kháng sinh nào

 1. Penicillin                B. Clindamycin                 C. Ciprofloxacin       D. Gentamycin

 

Câu 12. Tổn thương sụn, gân achill là tác dụng phụ của kháng sinh nào

 1. Penicillin                  B. Clindamycin             C. Ciprofloxacin       D. Gentamycin

 

Câu 13. Thuốc nào sau đây không thuộc nhóm kháng sinh Aminosid

 1. Gentamycin           B. Tobramycin               C. Neomycin             D. Clarithromycin

 

Câu 14. Kháng sinh nào sau đây tác dụng tốt trên vi khuẩn lao

 1. Penicillin            B. Streptomycin           C. Azithromycin       D. Spiramycin

 

Câu 15. Cotrimoxazol hay Bactrim là biệt dược chứa

A.Sulfadiazin+ trimethoprim              B. Sulfamoxol + trimethoprim

C. Sulfadoxin+ trimethoprim               D. Sulfamethoxazol+ trimethoprim

 

Câu 16. Thuốc được lựa chọn trong điều trị phong

 1. Isoniazid                B. Pyrazinamid              C. Dapson                  D. Ethambutol

 

Câu 17. Cefuroxim là cephalosporin thế hệ mấy

 1. Thế hệ 1            B. Thế hệ 2            C. Thế hệ 3                D. Thế hệ 4

 

Câu 18. Điều trị ngộ độc thuốc trừ sâu phosphor hữu cơ dùng:

 1. Pralidoxim                 B. Dimecaprol                  C. Naloxon                D. EDTA

 

Câu 19. Dùng naloxon để điều trị ngộ độc

 1. Morphin                  B. Pethidin               C. Heroin                   D. A,B,C đúng

 

Câu 20. Thuốc có tác dụng diệt cái ghẻ

A.Dung dịch ASA                         B. Acid chrysophanic                    C. Diethyl phtalat      D. Xanh methylen

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .