Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN-30p-DƯỢC LÂM SÀNG

ĐỀ GIỮA KỲ

MÔN: DƯỢC LÂM SÀNG

Thời gian làm bài : 30 phút

(Không kể thời gian phát đề)

ĐÁP ÁN:

1B 2D 3B 4C 5A
6C 7A 8A 9C 10B
11D 12C 13C 14A 15A
16A 17D 18D 19B 20B
21A 22B 23A 24C 25A
26D, 27D, 28C 29C 30A
31D 32B 33B 34B 35A

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    error: Content is protected !!
    .
    .