Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ-QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN HỌC

MÔN: QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

   Ngành: Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ                       Thời gian: 30 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 20 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

 

1.Theo từ điển Tiếng Việt (in năm 1992) thì khái niệm văn phòng là:

 1. Văn phòng là trụ sở làm việc của cơ quan. Ở đó hàng ngày diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại của cơ quan, đơn vị đó
 2. Văn phòng là một dạng hoạt động của cơ quan. Trong đó diễn ra việc thu nhận, bảo quản, lưu trữ các loại văn bản giấy tờ, những công việc liên quan đến công tác văn thư
 3. Văn phòng là bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chính trong một cơ quan
 4. Văn phòng là bộ máy giúp việc cho thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan

2.Văn phòng là:

 1. Bộ máy làm việc tổng hợp và gián tiếp của một cơ quan chức năng
 2. Phục vụ việc điều hành của lãnh đạo
 3. Là nơi thu thập, xử lí thông tin hỗ trợ cho hoạt động văn thư – lưu trữ
 4. Bảo đảm các điều kiện về vật chất kĩ thuật cho hoạt động của một bộ phận riêng biệt

3.Văn phòng nghiên cứu đề xuất ý kiến những vấn đề thuộc về phương pháp tổ chức công việc, điều hành bộ máy, chỉ đạo để thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của cơ quan. Đây là chức năng:

 1. Công tác tham mưu cho lãnh đạo
 2. Công tác hậu cần
 3. Công tác nghiên cứu chuyên môn
 4. Câu b và c đúng

4.Nhiệm vụ của văn phòng:

 1. Thu nhập thông tin, xử lý và cung cấp thông tin kịp thời đáp ứng nhu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của công dân
 2. Chủ trì việc giữ gìn mối quan hệ công tác của lãnh đạo các cơ quan khác với nhau
 3. Quản lý tài sản, kinh phí thuộc tài khoản Văn phòng; Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và phương tiện làm việc của cơ quan
 4. Quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, nhân viên thuộc biên chế cơ quan

5.Đơn vị có nhiệm vụ giúp Chánh văn phòng thực hiện công tác quản lý văn bản, đánh máy, lễ tân, tiếp khách, tổng đài điện thoại…thuộc bộ phận:

 1. Tổng hợp
 2. Hành chính, văn thư
 3. Quản trị
 4. Lưu trữ

6.Văn phòng có………..nguyên tắc làm việc:

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

7.Mối quan hệ công tác của Văn phòng:

 1. Công tác Văn phòng chỉ có ở một số các cơ quan đặc thù
 2. Công tác Văn phòng chỉ có ở các cơ quan, đơn vị trung ương
 3. Công tác Văn phòng chỉ có ở các cơ quan, đơn vị địa phương
 4. Về mặt tổ chức bộ máy chung thì Văn phòng không tổ chức hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương

8.Yêu cầu chung khi bố trí văn phòng, NGOẠI TRỪ:

 1. Phù hợp với tính chất và quy mô hoạt động của cơ quan
 2. Thuận lợi cho phục vụ công việc trong cơ quan
 3. Phải công khai
 4. Dễ dàng liên hệ giao dịch

9.Có …. loại hình văn phòng hiện nay:

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

10.Các phòng hoặc các bộ phận công tác thuộc Văn phòng thường có, NGOẠI TRỪ:

 1. Phòng (hoặc bộ phận công tác) Hành chính – Tham mưu
 2. Phòng (hoặc bộ phận công tác) Nghiên cứu Tổng hợp
 3. Phòng (hoặc bộ phận công tác) Văn thư Lưu trữ
 4. Phòng (hoặc bộ phận công tác) Tài chính – Quản trị

11.Căn cứ theo tính chất thẩm quyền thì các cơ quan hành chính Nhà nước được phân chia thành…….loại:

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

12.Các bộ phận công tác trong Văn phòng có:

 1. Bộ phận nghiên cứu tổng hợp
 2. Phòng (hoặc tổ) Kế toán tài vụ
 3. Phòng (hoặc tổ) Hành chính – Tổ chức
 4. Câu a và c đúng

 

13.Phòng (hoặc tổ) Quản trị – Tài vụ có nhiệm vụ thực hiện công tác về:

 1. Giao thông liên lạc
 2. Nhà khách
 3. Tổ chức nhân sự
 4. Bảo vệ cơ quan

14.Ở các cơ quan trực thuộc Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và ở các cơ quan khác không có Văn phòng, đơn vị làm công tác Văn phòng thường do đơn vị …………đảm nhiệm:

 1. Phòng Quản trị – Tài vụ
 2. Phòng Hành chính – Quản trị
 3. Phòng Lưu trữ
 4. Phòng Kế toán

15.Khái niệm về quản trị:

 1. Làm việc với và thông qua những người khác
 2. Thực hiện những mục tiêu của tổ chức với nguồn tài nguyên hạn chế
 3. Môi trường luôn biến động
 4. Tất cả đều đúng

16.Theo một nhà tương lai học thì một cơ quan, một tổ chức, một doanh nghiệp thường chịu tác động của……nguồn biến động:

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6

17.Có …….. cấp quản trị:

A.2                           B.3

C.4                        D.5

18.Quản trị hành chính văn phòng là:

 1. Lãnh đạo và quản lý văn phòng
 2. Xây dựng và thiết kế văn phòng
 3. Điều hành và cải tiến văn phòng
 4. Kiểm tra và giám sát văn phòng

19.Thư ký văn phòng là:

 1. Người trợ lí của cấp quản trị, nắm vững nghiệp vụ tài chính kế toán
 2. Hành động độc lập nhưng luôn cần có sự kiểm tra trực tiếp
 3. Thay mặt lãnh đạo cơ quan, đơn vị ra những quyết định quan trọng
 4. Là người được giao đảm nhận một phần hoặc toàn bộ công việc có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của một văn phòng

20.Quản trị hành chính văn phòng có………chức năng:

A.2                                         B.3

C.4                                         D. 5

 

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .