Đáp án-ĐỀ KIẾM TRA- Dề Khuyến nông

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA

          Ngành: Thú y    –   Trình độ trung cấp

Môn: Khuyến nông

Hình thức kiểm tra: Tự luận

 1. Đáp án

– Nông dân tự nguyện. Kinh tế hộ gia đình, trang trại và sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hóa là phương hướng phát triển nông nghiệp của nước ta. Người nông dân tự do kinh doanh trên mảnh đất, ao hồ, chuồng trại của mình nên tính tự chủ của nông dân lá yếu tố quyết định. Nông dân tự chủ và tự nguyện trong sản xuất.

– Cán bộ khuyến nông tự nguyện. Ngoài nông dân tự nguyện, cán bộ khuyến nông cũng phải tự nguyện. Công tác quyến nông nhiều khi rất vất vả, nhất là nguyến nông vùng sâu vùng xa, trình độ dân trí thấp, điều kiện sống khó khăn thì lòng nhiệt tình, tự nguyện công tác của cán bộ khuyến nông rất quan trọng. Cán bộ khuyến nông có tự nguyện mới có ý thức và nhiệt tình, sáng tạo trong công tác

– Khuyến nông không áp đặt mệnh lệnh. Tự nguyện là nguyên tắc cơ bản của khuyến nông nên khuyến nông không nên áp đặt mệnh lệnh. Khuyến nông không nên vì thành tích nào đó mà vận động hoặc gò ép cán bộ địa phương và nông dân thực hiện khi họ còn do dự nhận thấy việc họ làm chưa chắc có hiệu quả.

– Khuyến nông không làm thay nông dân. Khuyến nông làm tốt công tác đào tạo huấn luyện nông dân nhưng tuyệt nhiên không làm thay họ.

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .