Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA CUỐI MÔN-Đề Môn Luật Đất đai

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN

MÔN:  LUẬT ĐẤT ĐAI

   Ngành:     Pháp Luật                                                  Thời gian: 90 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

 

Câu hỏi: Trả lời ngắn gọn (nhận định đúng/sai, giải thích) các câu nhận định sau:

 1. Luật đất đai chỉ là công cụ thực hiện quyền sở hữu nhà nước về đất đai.

=> Nhận định này sai. Luật đất đai còn là công cụ thực hiện quyền quản lý Nhà nước về đất đai (Điều tra cơ bản về đất đai, hạn mức giao đất, giá đất…)

 1. Quan hệ pháp luật đất đai bao gồm tất cả các quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai.

=> Nhận định này sai. Vì quan hệ pháp luật đất đai không đồng nhất với quan hệ xã hội đất đai, có một số quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai quan hệ pháp luật đất đai không điều chỉnh như việc cho mượn đất, cầm cố đất đai, hoặc quan hệ xã hội đất đai có liên quan đến quốc tế.

 1. Chỉ có UBND mới có thẩm quyềngiao đất, cho thuê đất.

=> Nhận định này sai. Vì UBND cấp xã không có thẩm quyền giao đất mà chỉ có thẩm quyền cho thuê đất (đất thuộc quỹ nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích). Ngoài ra, đối với đất sử dụng cho khu tinh tế, khu công nghệ cao thì Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất (đối với khu công nghệ cao chỉ cho thuê đất chứ không giao đất).

CSPL: khoản 3 Điều 59 Luật đất đai 2013 và Điều 150, 151 Luật đất đai 2013.

 1. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể sử dụng đất trong khu kinh tế giống như các chủ thể khác sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Nhận định Sai

vì tùy theo chủ thể được Ban quản lý khu kinh tế giao lại đất hay cho thuê lại đất áp dụng theo khoản 4 Điều 151 Luật Đất đai 2013:

 1. Toà án nhân dân chỉ thụ lý giải quyết tranh chấp QSDĐ khi người sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhận định Sai

Bởi vì nếu không có GCN QSDĐ mà có các giấy tờ khác theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai 2013 thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai 2013:

 

——————-HẾT———————

1.5/5 - (2 bình chọn)
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  .