Đáp án-Đề Kiểm Tra Cuối Kỳ- Côn trùng

ĐỀ KIỂM TRA Cuối Kỳ

MÔN: Côn Trùng

  Ngành:  TRỒNG TRỌT BẢO VỆ THỰC VẬT 

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

1.Côn trùng có cấu tạo đầu miệng dưới là:

 1. Trục của đầu với trục cơ thể hợp với nhau thành một góc nhọn
 2. Trục của đầu với trục cơ thể hợp với nhau thành một góc tù
 3. Trục của đầu với trục cơ thể hợp với nhau thành hai đường thẳng song song
 4. Trục của đầu với trục cơ thể hợp với nhau thành một góc vuông

2.Cấu tạo miệng gặm nhai của côn trùng là:

 1. Môi trên, đôi hàm trên, đôi hàm dưới, môi dưới và lưỡi phát triển
 2. Môi trên, đôi hàm trên, đôi hàm dưới, môi dưới và lưỡi không phát triển
 3. Môi trên, đôi hàm trên, đôi hàm dưới, môi dưới và lưỡi kéo dài thành dạng ngòi
 4. Bộ côn trùng nào sau đây biến thái không hoàn toàn

3.Bộ cánh thẳng (Orthoptera)

 1. Bộ hai cánh (Diptera)
 2. Bộ cánh tơ (Thysanoptera)
 3. Câu b sai

4.Biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn ở côn trùng khác nhau ở giai đoạn nào?

 1. Trứng
 2. Nhộng
 3. Ấu trùng
 4. Thành trùng

5.Ấu trùng không chân có đầu và bụng phát triển của họ nào sau đây

 1. Là sâu non của họ xén tóc
 2. Là sâu non của họ Curculionidae
 3. Là sâu non của họ bọ hung
 4. Là sâu non của họ bổ củi

6.Cách tính tuổi sâu non?

 1. n: số ngày lột xác
 2. n +1: số ngày lột xác + 1
 3. Không câu nào đúng
 4. Cả 2 câu đều đúng

7.Bộ côn trùng nào sau đây có tuyến hôi phát triển?

 1. Bộ cánh cứng (Coleoptera)
 2. Bộ nửa cứng (Hemiptera)
 3. Cả 2 câu đều đúng
 4. Không câu nào đúng

8.Họ nào sau đây nó là thiên địch ăn con rầy mềm

 1. Họ Bọ rùa
 2. Họ ánh kim
 3. Họ Cánh cụt
 4. Không có họ nào

9.Mảnh lưng ngực trước phát triển thành hình tam giác là đặc điểm phân loại của họ nào sau đây?

 1. Họ rầy mềm
 2. Họ bọ xít
 3. Họ bọ đầu dài
 4. Không có câu nào đúng

10.Đôi chân trước có kiểu chân dạng đào bới là của họ nào sau đây?

 1. Họ bọ hung
 2. Họ dế dũi
 3. Họ bọ ngựa
 4. Câu c sai

11.Sinh sản nhiều phôi thường gặp ở các loài nào?

 1. Các loài côn trùng ký sinh
 2. Các loài côn trùng ăn thịt
 3. Các loài côn trùng bắt mồi
 4. Không có loài nào

12.Sự ngừng phát dục của côn trùng do tuyến nào quyết định?

 1. Tuyến yên
 2. Tuyến nội tiết
 3. Tuyến ngoại tiết
 4. Do môi trường

13.Khi côn trùng ngừng phát dục sẽ:

 1. Ăn thêm cho đẫy sức
 2. Ngưng không ăn chỉ lấy dinh dưỡng dự trữ trong cơ thể
 3. Côn trùng hoạt động mạnh, ăn thêm rất nhiều
 4. Câu b sai

14.Trạng thái ngừng phát dục nào sau đây do sự điều khiển của thần kinh trung ương và không có tính di truyền?

 1. Ngừng phát dục bắt buộc
 2. Ngừng phát dục tự do
 3. Không câu nào đúng
 4. Cả 2 câu a, b đều đúng

15.Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến tính ăn của các loài côn trùng?

 1. Do yếu tố môi trường
 2. Do yếu tố thức ăn
 3. Do yếu tố khí hậu
 4. Tất cả đều đúng

16.Triệu chứng gây hại của côn trùng có kiểu miệng nhai là:

 1. Làm bộ phận cây bị biến dạng, khô, héo, úa vàng
 2. Làm bộ phận của cây chết khô
 3. Làm bộ phận cây bị lủng lỗ, hoặc ăn phần xanh giữa các gân lá, hoặc ăn toàn bộ lá
 4. Câu a, b, c đều đúng

17.Ấu trùng của họ nào được mệnh danh là sâu thép?

 1. Họ xén tóc
 2. Họ bổ củi
 3. Họ bổ củi giả
 4. Họ bọ hung

18.Ấu trùng của họ nào được mệnh danh là sâu đục gỗ đầu tròn

 1. Họ xén tóc
 2. Họ bổ củi
 3. Họ bổ củi giả
 4. Họ bọ hung

19.Ngấn lột xác của côn trùng nằm ở đâu?

 1. Ở trên đầu côn trùng
 2. Ở trên trán côn trùng hay còn gọi là ngấn trán
 3. Ở bụng công trùng
 4. Ở phần ngực côn trùng

20.Nhiệm vụ/ chức năng của râu đầu côn trùng

 1. Cơ quan xúc giác
 2. Cơ quan khứu giác
 3. Cơ quan thính giác
 4. Câu a, b, c đúng

21.Cánh của côn trùng nằm ở đốt ngực thứ mấy?

 1. Đốt ngực trước
 2. Đốt ngực sau
 3. Đốt ngưc thứ 2 và thứ 3
 4. Không câu nào đúng

22.Ấu trùng của họ nào có chân ngực, đầu phát triển, cơ thể cong thành hình lưỡi liềm?

 1. Họ bọ hung
 2. Họ xén tóc
 3. Họ bọ rùa
 4. Họ mọt hại kho

23.Nhộng màng thường gặp ở bộ nào sau đây

 1. Bộ hai cánh (Diptera)
 2. Bộ Cánh cứng (Coleoptera)
 3. Bộ cánh vảy (Lepidoptera)
 4. Câu b sai

24.Khoảng giữa hai lần lột xác của ấu trùng được gọi là gì?

 1. Số lần lột xác
 2. Tuổi sâu
 3. Câu a, b đều đúng
 4. Không câu nào đúng

25.Sử dụng bẫy pheromone trong nông nghiệp dùng để làm gì?

 1. Dự báo dự tính côn trùng tại khu vực treo bẫy
 2. Xác định thành phần côn trùng và mật độ côn trùng gây hại tại thời điểm điều tra
 3. Làm giảm mức độ sinh sản của thành trùng cái vì gây hỏa mù về sinh dục không cho con đực bắt cặp với con cái
 4. Tất cả các ý trên

26.Nhóm côn trùng nào sau đây rất thích sống thành đàn?

 1. Nhóm cào cào, châu chấu
 2. Nhóm ong, kiến, mối
 3. Nhóm ruồi, muỗi
 4. Nhóm bướm

27.Các yếu tố nào sau đây được gọi là yếu tố phi sinh vật?

 1. Côn trùng
 2. Cây trồng
 3. Thời tiết, khí hậu, đất đai
 4. Môi trường sống

28.Nêu các nguyên nhân làm côn trùng bùng phát thành dịch hại?

 1. Do sự biến đổi hệ thống canh tác từ quảng canh sang độc canh, thâm canh, gối vụ tăng năng suất giảm số lần nghỉ ngơi của đất
 2. Do du nhập cây giống ở nước khác có sâu bệnh hoặc côn trùng lạ mắt cho người có thú vui nuôi tiêu khiển
 3. Do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng và hiệu quả
 4. Các ý trên đều đúng

29.Khi viết tên Latinh của côn trùng thường có mấy chữ và thể hiện điều gì trên tên Latinh đó?

 1. Có 2 chữ thể hiện tên của loài đó
 2. Có 2 chữ thể hiên tên giống và loài
 3. Không câu nào đúng
 4. Cả câu a, b đều sai

30.Khi phân loại côn trùng người ta dựa vào các đặc điểm nào để phân loại

 1. Sự cấu tạo của cánh, miệng, sự biến thái, chân và bàn chân
 2. Dựa đặc tính sống, cách ăn uống của côn trùng
 3. Câu a, b đều đúng
 4. Câu a, b đều sai

31.Trong các bộ côn trùng thì có mấy bộ gây hại nặng cho nông nghiệp

 1. Có 5 bộ
 2. Có 7 bộ
 3. Có 8 bộ
 4. Có 9 bộ

32.Bộ côn trùng nào có các đặc điểm: miệng kiểu miệng nhai, cơ thể có lông đuôi, ống đẻ trứng phát triển, có bộ phận âm thanh phát triển, có hoặc không có cánh, râu đầu hình sợi chỉ?

 1. Bộ Cánh da (Dermaptera)
 2. Bộ cánh đều (Homoptera)
 3. Bộ cánh thẳng (Orthoptera)
 4. Bộ cánh cứng (Coleoptera)

33.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của con trùng là?

 1. Thức ăn (cây trồng), đất đai, nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa
 2. Thức ăn, môi trường sống
 3. Thức ăn (cây trồng), đất đai, nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa, thiên địch
 4. Không câu nào đúng

34.Cánh côn trùng chia làm mấy loại

 1. 2 kiểu: cánh mạch và cánh màng
 2. 4 kiểu: cánh mạch, cánh màng, cánh nửa cứng, cánh cứng
 3. 5 kiểu: cách mạch, cánh lưới, cánh mềm, cánh cứng và cánh nửa cứng

35.Côn trùng có hình thái ấu trùng giống như thành trùng thì dễ phòng trừ hay khó? Vì sao?

 1. Dễ, vì ít kháng thuốc trừ sâu
 2. Khó vì rất dễ kháng thuốc trừ sâu
 3. Câu a, b đều đúng
 4. Câu a, b đều sai

36.Có bao nhiêu phương pháp điều tra côn trùng gây hại tại khu vực điều tra

 1. Có 3 cách: trực tiếp, gián tiếp và trong phòng
 2. Có 2 cách điều tra: trực tiếp và gián tiếp
 3. Câu b sai
 4. Không câu nào đúng

37.Nguyên nhân bùng phát dịch hại thứ cấp

 1. Phá vỡ cân bằng sinh học
 2. Do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật
 3. Do nguồn thức ăn dồi dào
 4. Do các ý trên

38.Côn trùng là những loài có đặc điểm sau

 1. Có cơ thể đối xứng song phương
 2. Cơ thể phân đốt thành những vùng chuyên biệt
 3. Là động vật máu nóng
 4. Không câu nào đúng

39.Hình thức sinh sản đơn tính thường gặp ở các loài?

 1. Ở loài ruồi, muỗi
 2. Ở loài ong, kiến, mối
 3. Câu a, b đúng
 4. Câu a, b sai

40. Miệng côn trùng có mấy loại

 1. 2 loại hình cơ bản
 2. 3 loại hình cơ bản
 3. 4 loại hình cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  .
  .