Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA 15P-Luật Hình Sự

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

MÔN:  LUẬT HÌNH SỰ

   Ngành: PHÁP LUẬT                                                                   Thời gian: 15 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 10 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

 

Câu 1: Thời điểm nào xác định phát sinh quan hệ xã hội giữa người phạm tội và Nhà nước?

 1. Khi người phạm tội bị bắt
 2. Khi phát hiện hành vi của người phạm tội
 3. Khi người phạm tội bị xét xử
 4. Khi hành vi phạm tội xảy ra

Câu 2: Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là. 

 1. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình
 2. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm
 3. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù
 4. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù

Câu 3: Thời điểm tội phạm hoàn thành là thời điểm mà tội phạm:

 1. Đã thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành tội phạm.
 2. Đã bị dừng lại vì những nguyên nhân ngoài ý muốn.
 3. Đã chấm dứt trên thực tế.
 4. Đã bắt đầu thực hiện

Câu 4: Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người từ đủ độ tuổi nào phải chịu trách nhiệm hình sự?

 1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên
 2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên
 3. Người từ đủ 18 tuổi trở lên
 4. Người từ đủ 17 tuổi trở lên

Câu 5: Trường hợp nào sau đây không được loại trừ trách nhiệm hình sự?

 1. Sự kiện bất ngờ
 2. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự
 3. Phòng vệ chính đáng
 4. Tình thế cấp thiết

Câu 6: Trong các hình phạt sau, hình phạt nào không phải là hình phạt bổ sung?

 1. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
 2. Cấm cư trú
 3. Trụt xuất
 4. Tịch thu tài sản

Câu 7: Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tội phạm ít nghiêm trọng là. 

 1. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình
 2. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm
 3. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù
 4. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù

Câu 8: Đối với tội phạm có cầu thành hình thức thì tội phạm hoàn thành khi:

 1. Người phạm tội đã kết thúc tội phạm.
 2. Người phạm tội đã thực hiện hết các hành vi mô tả trong cấu thành tội phạm.
 3. Người phạm tội đã thực hiện tội phạm.
 4. Người phạm tội đã gây ra hậu quả

Câu 9: Theo cách phân loại của luật hình sự Việt Nam thì tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt là 07 năm tù thuộc loại tội:

 1. Rất nghiêm trọng
 2. Ít nghiêm trọng
 3. Đặc biệt nghiêm trọng
 4. Nghiêm trọng

Câu 10: Phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự

 1. Phương pháp tự thỏa thuận
 2. Phương pháp mệnh lệnh – phục tùng
 3. Phương pháp phục tùng
 4. Phương pháp mệnh lệnh

 

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .