Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA 15P-Luật Hiến pháp

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

MÔN:  LUẬT HIẾN PHÁP

   Ngành: Pháp Luật                                                      Thời gian: 15 phút

 (Trình độ trung cấp  )

Hướng đẫn bổ sung :

·        Học viên tải mẫu giấy làm bài về theo mẫu được cung cấp

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 1. PHẦN A- TRẮC NGHIỆM 10 CÂU – 10 ĐIỄM

Chọn đáp án đúng: (đánh dấu X vào câu trả lời đúng)

 

Câu 1: Văn bản nào có hiệu lực cao nhất trong Hệ thống Pháp luật Việt Nam:

 1. Pháp lệnh
 2. Luật
 3. Hiến pháp
 4. Nghị quyết

Câu 2: Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải:

 1. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật
 2. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật
 3. Cả hai câu trên đều đúng
 4. Cả hai câu trên đều sai

Câu 3: Tổ chức chính trị ở Việt Nam là:

 1. Nhà nước
 2. Quốc hội
 3. Đảng cộng sản Việt Nam
 4. Chính phủ

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu thời gian (trừ trường hợp có chiến tranh)?

 1. 18 tháng
 2. 12 tháng
 3. 6 tháng
 4. 9 tháng

Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh?

 1. Chủ nhiệm ủy ban tư pháp của Quốc hội
 2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
 3. Chủ tịch nước
 4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Câu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quy định tổ chức và hoạt động của cơ quan nào?

 1. Chính phủ
 2. Mặt trận tổ quốc Việt Nam
 3. Công đoàn Việt Nam
 4. Hội nông dân Việt Nam

Câu 7: Bản Hiến pháp năm 2013 có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

 1. 10 chương 120 điều.
 2. 8 chương 100 điều.
 3. 11 chương 120 điều.
 4. 7 chương 70 điều.

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 1946, người đứng đầu Chính phủ được xác định là?

 1. Thủ tướngChính phủ.
 2. Hội đồng Bộ trưởng.
 3. Chủ tịch nước.
 4. Ủy ban Nhà nước.

Câu 9: Kết cấu của Hệ thống chính trị XHCN Việt Nam bao gồm:

 1. Hệ thống các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
 2. Đảng cộng sản, Nhà nước, các tổ chức chính trị –xã hội và các tổ chức đoàn thể khác.
 3. Đảng cộng sản, Quốc hội, Chính phủ và Chủ tịch nước Việt Nam.
 4. Tất cả các phương án trên.

Câu 10: Trong Hệ thống chính trị XHCN Việt Nam, Đảng cộng sản có vị trívai trò gì?

 1. Là hạt nhân của hệ thống.
 2. Là đội tiên phong của giai cấpcông nhân, nhân dân và toàn thể dân tộc Việt Nam.
 3. Lãnh đạothống nhất và toàn diện Nhà nước và các thiết chế khác.
 4. Tất cả các phương án trên.

 

 

 

—————HẾT——————–

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  error: Content is protected !!
  .
  .