Đáp án-ĐỀ KIỂM TRA GIỮA MÔN-30p-Vệ sinh phòng bệnh

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN: VỆ SINH PHÒNG BỆNH

 

Câu 1: Trình bày khái niệm của sức khoẻ và ô nhiễm môi trường? (4 điểm)

Đáp án:

 

–  Có nhiều quan niệm về sức khoẻ, do đó cũng có nhiều định nghĩa về sức khoẻ. Có người cho rằng có sức khoẻ tức là không có bệnh tật, ốm đau; hoặc có sức khoẻ là không bị ốm, người to béo, cơ thể nở nang…. Những khái niệm trên mới chỉ đề cập đến sức khoẻ về mặt thể chất.

– Năm 1978 tại Alma – Ata, Hội nghị Quốc tế bàn về Chăm sóc Sức khoẻ Ban đầu do Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức đã thống nhất một định nghĩa về sức khoẻ như sau:

“Sức khoẻ là tình trạng thoải mái cả về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật”.

ĐỊNH NGHĨA: Ô nhiễm môi trường là khi có một sự biến đổi của môi trường theo hướng không tiện nghi, bất lợi đối với cuộc sống con người, động vật, thực vật.

Sự biến đổi có thể do hoạt động của con người gây ra ở quy mô, phương thức khác nhau, có tác động trực tiếp hay gián tiếp làm thay đổi thành phần hoá học, tính chất vật lý và sinh học của môi trường.

 

Câu 2: Trình bày vai trò của dịch tễ học? (3 điểm)?

Đáp án:

 

− Nghiên cứu dịch tễ học có vai trò quan trọng trong việc đo lường, đánh giá, những vấn đề về sức khoẻ, những yếu tố nguy cơ và đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp.

− Nghiên cứu dịch tễ học là cơ sở chủ yếu của công tác quản lý hành chính và các vấn đề y tế của một quốc gia.

− Các hoạt động dịch tễ học nhằm đáp ứng các nhu cầu tin học, tập hợp, xử lý và phân tích các dữ liệu… cung cấp những kiến thức mới về y học, y tế cho các cán bộ y tế cộng đồng.

 

 

Câu 3: Trình bày vai trò của vệ sinh cá nhân? (3 điểm)?

Đáp án:

 

– Giữ gìn vệ sinh cá nhân (VSCN) là để giữ gìn sức khoẻ, trước hết cho bản thân, sau đó cho cộng đồng. Có không ít các bệnh phát sinh từ những trường hợp do VSCN rất kém như: bệnh ngoài da, răng miệng, mắt mũi.

 

– Người có VSCN tốt là người thể hiện được nếp sống văn minh của mình trong xã hội. Nếu thực hiện tốt VSCN tức là đã tạo cho bản thân mình một điều kiện thuận lợi trong việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

 

–  Do dó, VSCN có tác dụng bảo vệ và nâng cao sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ. VSCN góp phần làm cho con người lịch sự văn minh.

Rate this post
Đăng ký học trung cấp từ xa

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    .
    .